top of page
Kind bij Psycholoog

ZELFREDZAAMHEID & ADL

Het uitvoeren van alledaagse vaardigheden en indien nodig het zoeken naar methodes, hulpmiddelen en/of aanpassingen om de zelfstandigheid te verhogen.

Voorbeelden:

 • Boekentas openen en sluiten

 • Boekentas maken 

 • Jas weghangen

 • Boterhammen smeren 

 • Zelfstandig eten/drinken/hanteren van bestek

 • Zichzelf aan- en uitkleden

 • Zichzelf wassen

 • Tanden poetsen, nagels verzorgen, scheren

 • Veters knopen

 • Openen en sluiten van sluitingen zoals knopen, rits, velcro, haakjes, drukknopen,..

 • Transfer van en naar toilet

 • Huishoudelijke taken

 • Boodschappen doen

 • Koken

 • Het kunnen plannen van alledaagse activiteiten

 • Volgorde van alledaagse vaardigheden kennen bijvoorbeeld wat moet ik allemaal doen om mij klaar te maken voor het slapengaan en in welke volgorde

 • Werken met stappenplan of pictogrammen om alledaagse vaardigheden te leren plannen en uitvoeren

 • Aanpassen van materialen/omgeving

 • Leren gebruiken van hulpmiddelen

 • Leren inschatten van de tijd en omgaan met de tijdsduur van een activiteit bijvoorbeeld niet te lang in de douche, weten wanneer het bijna tijd is om op te staan,..

​ 

Hoe gaan we te werk?

 

Tijdens therapie van motorische vaardigheden gaan we meestal taakgericht te werk.  Hierbij wordt de NTT methode (Neuromotor Task Training) gebruikt.

=Een taakgerichte methode waarbij tijdens de behandeling verschillende taken geleerd of verbetert worden. Het beter kunnen uitvoeren van een motorische vaardigheid die voor je kind en zijn omgeving van betekenis zijn in het dagelijks leven.

 

Doel NTT: Het kind kan de geleerde vaardigheden ook toepassen in een andere omgeving of onder andere taakeisen.

 

De keuze van de taak is afhankelijk van:

-De behoefte van het kind en ouders

-De verwachtingen van het kind en ouders

-De mogelijkheden van het kind en ouders

 

De Ergotherapeut kijkt naar:

-De sterke en minder sterke punten bij het uitvoeren van de taak.

-In welke fase en in welke onderliggend proces het probleem ligt.

 

Het kan zijn dat ondanks oefening een bepaalde vaardigheid moeilijk blijft verlopen. Hiervoor ga ik samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheid te verminderen.

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Indien gewenst werk ik samen met de school, andere therapeuten of dergelijke om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheden bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Wat verstaan we onder zelfredzaamheid en ADL?
autisme Therapie

ADL - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page