Spelen met ringen

FIJNE

MOTORIEK

 KINDEREN 

Hieronder verstaan we het maken van kleine bewegingen met de vingers, handen, pols, schouder en elleboog.

Voorbeelden: 

 • Eenhandig werken

 • tweehandig werken

 • Ontwikkelen van voorkeurshand

 • Grijpfunctie

 • Oog- en handcoördinatie

 • Kleine voorwerpen met vingers kunnen vastnemen

 • Vingers afzonderlijk kunnen bewegen

 • Werkrichting

 • Lateralisatie (=overkruisen van de middellijn)

Mogelijke moeilijkheden:

 • Voortdurend wisselen van hand, geen voorkeurshand hebben

 • Gekruiste coördinatie die niet lukt (L-R)

 • Duim werkt niet mee bij de pengreep

 • Van rechts naar links werken

 • Omkeringen lezen of schrijven

 • Begrippen links en rechts worden niet geautomatiseerd

 • Met het hele lichaam mee bewegen om een bal te nemen die naast je ligt

 • ..

 • Met een correcte kracht vaardigheden uitvoeren

 • Met een correcte snelheid vaardigheden uitvoeren

 • Kralen rijgen

 • Schroeven draaien

 • Werken met lat

 • Knippen

 • Knutselen, verven, tekenen

 • Vouwen

 • Blokken stapelen

 • Muziek instrument bespelen

 • Praktijk vakken op school zoals koken, houtbewerking,..

 • Meetkunde bij wiskunde

 • Alledaagse vaardigheden zoals

  • openen en sluiten van knopen/ritsen

  • openen en sluiten van broek

  • riem aan- en uitdoen

  • horloge aan- en uitdoen

  • veters binden

  • jas aan-en uitdoen

Hoe gaan we te werk?

Tijdens therapie gaan we meestal taakgericht te werk.  Hierbij wordt de NTT methode (Neuromotor Task Training) gebruikt.

=Een taakgerichte methode waarbij tijdens de behandeling verschillende taken geleerd of verbetert worden. Het beter kunnen uitvoeren van een motorische vaardigheid die voor het kind en zijn omgeving van betekenis zijn in het dagelijks leven.

 

Doel NTT: Het kind kan de geleerde vaardigheden ook toepassen in een andere omgeving of onder andere taakeisen.

 

De keuze van de taak is afhankelijk van:

-De behoefte van het kind en ouders

-De verwachtingen van het kind en ouders

-De mogelijkheden van het kind en ouders

 

De Ergotherapeut kijkt naar:

-De sterke en minder sterke punten bij het uitvoeren van de taak.

-In welke fase en in welke onderliggend proces het probleem ligt.

Het kan zijn dat ondanks oefening een bepaalde vaardigheid moeilijk blijft verlopen. Hiervoor ga ik samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheid te verminderen. 

 

Wat verstaan we onder fijne motoriek?
autisme Therapie

 Fijne motoriek  - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.