top of page
Kinderen in binnenspeeltuin

KINDEREN & JONGEREN

Kinderen en jongeren kunnen moeilijkheden ervaren in het dagdagelijks handelen door een leerprobleem of leerstoornis, een motorisch of sensorisch probleem. Hierdoor kunnen er belemmeringen in de ontwikkeling optreden die moeilijkheden kunnen veroorzaken bij spel en vrije tijd, rust en slaap, zelfredzaamheid, alledaagse en schoolse activiteiten en welbevinden.​

fijne motoriek ergotherapie

Hieronder verstaan we het maken van kleine bewegingen met de vingers, handen, pols, schouder en elleboog.

Jongen springen

Hieronder verstaan we het maken van grote bewegingen waarbij het hele lichaam betrokken is.

186999002_150117370461311_86606308307370

voorbereidende schrijfvaardigheden die al starten in de kleuterperiode.

Sensoriek ergotherapie
60398a3b-e25b-4f0c-a018-039633445afe.jfi
Schoolkinderen

Zintuigelijke waarneming, ontdekking, beleving en ontwikkeling waarbij er een balans plaatsvindt tussen over- en onder prikkeling.

Image by Madalyn Cox

Het uitvoeren van alledaagse vaardigheden en indien nodig het zoeken naar methodes, hulpmiddelen en/of aanpassingen om de zelfstandigheid te verhogen.

Ontwikkelingsstoornissen Ergotherapie

De vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om goed te kunnen leren en functioneren op school.

Cognitieve functies ergotherapie

Het kunnen plannen en uitvoeren van vrije tijdsactiviteiten, alsook het kunnen invullen van de vrije tijd thuis. Het verplaatsen van en naar de vrije tijds activiteiten.

Ontwikkelingsstoornissen zijn alomtegenwoordig vandaag de dag en omvatten onder meer ADHD en autisme.

Dit zijn cognitieve processen om ons gedrag, gedachten en gevoelens doelgericht aan te sturen.

bottom of page