TARIEVEN

ERGOTHERAPIE MET & ZONDER VOORSCHRIFT

Ergotherapie wordt enkel terugbetaald indien het voorgeschreven is door een revalidatie-arts en als de cliënt een volledig revalidatie programma heeft afgerond in een door het RIZIV erkend revalidatiecentrum. Dit binnen een periode van 6 maanden na afloop van het programma. 

 

Sommige mutualiteiten doen een kleine terugbetaling, hiervoor neem je best zelf contact op met je mutualiteit.  Dit wil zeggen dat ergotherapie bij kinderen en jongeren nauwelijks terugbetaald wordt.

Voor meer informatie omtrent de tarieven, kan u mij vrijblijvend contacteren.

Chat Icon

Contact omtrent tarieven