top of page
Spelen met speelgoed

IMPACT
TRAINING
 

Het is een oudertraining waarbij ouders aangeleerd krijgen hoe ze bij hun kind(eren) meer sociaal en communicatief gedrag kunnen uitlokken.

Wat ?

Het is een ouder-kind training waarbij ouders aangeleerd krijgen hoe ze bij hun kind(eren) meer sociaal en communicatief gedrag kunnen uitlokken.

 

Voor wie?

Deze is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijkheden vertonen door:

 • Taalontwikkelingsachterstand

 • Moeilijkheden met communicatie bijvoorbeeld vragen van hulp, uiten van emoties,..

 • Moeilijkheden met wederkerigheid

 • Weinig initiatief tot communicatie

 • Weinig gedeeld spelplezier (joint attention)

 • Moeilijk tot spelen komen

 • Kind wilt niet samen spelen of met ouder(s) spelen

 • Beperkte spelvaardigheden vertonen bijvoorbeeld enkel voorwerpen sorteren, op rijtjes leggen,..

 • ….

 

Hoe?

Individuele training met ouder(s) en kind waarbij gecoacht en getraind wordt op maat van je kind.

Zowel theoretische als coaching sessies.

 

Voordelen van een ouder-kind training?

 • Leren in de natuurlijke omgeving van het kind.

 • Veel situaties komen aan bod

 • Je kan snel ingrijpen in een nieuwe situatie

 • Het hele gezin kan meedoen

 • Geschikt voor kinderen binnen verschillende talige en communicatieve niveaus

 • Beter behouden van nieuwe vaardigheden

 

Doel?

 • Betrokkenheid bevorderen

 • Motivatie verhogen

 • Initiatief leren nemen

 • Taal verder ontwikkelen

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Indien gewenst werk ik samen met de school, andere therapeuten of dergelijke om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheden bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Wat verstaan we onder impact training?
autisme Therapie

Impact Training - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page