top of page
blokken stapelen

SCHOOLSE
VAARDIGHEDEN

 

De vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om goed te kunnen leren en functioneren op school.

De vaardigheden die kinderen en jongeren nodig hebben om goed te kunnen leren en functioneren op school. Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, autisme (ASS) en DCD kunnen moeilijkheden ondervinden met schoolse vaardigheden, maar ook kinderen zonder een ontwikkelingsstoornis kunnen moeilijkheden ondervinden of extra oefening nodig hebben.

 

Kinderen en jongeren leren gedurende de dag heel wat schoolse vaardigheden die ze ook in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Het is dus van enorm belang dat het kind en de jongere de vaardigheden beheersen en deze leren gebruiken in nieuwe situaties. Het kan dus gaan om effectief schoolse vaardigheden of om vaardigheden om de schoolse vaardigheden te organiseren en plannen.

 

Enkele schoolse vaardigheden 

 • Automatiseren van schoolse vaardigheden zoals spelling, rekenen, schrijven, maaltafels,..

 • Voorbereidende schrijfvaardigheden en schrijfvaardigheden

 • Voorbereidende rekenvaardigheden en rekenvaardigheden

 • Werken met lat, passer, geodriehoek

 • Tekenen, scheuren, plakken, knippen

 • Plannen en organiseren van schoolse activiteiten, huiswerk, toetsen

 • Leren gebruik maken van zelfinstructiefulpmiddelen (om zelfstandig te kunnen werken)

 • Bevorderen van zelfstandig werken in de klas en thuis

 • Opdrachten begrijpen en uitvoeren

 • Structuur bij opdrachten

 • Structuur in schoolboeken

 • Aandacht en concentratie

 • Executieve functies 

Wat verstaan we onder schoolse vaardigheden?
autisme Therapie

Schoolse vaardigheden - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page