top of page
Vrolijke dans

ADHD
ADD

Hoe omgaan met ADHD?, Wat als mijn kind ADHD heeft? Hoe kan ik mijn kind helpen?

Ouders met kinderen en/of jongeren met ADHD kunnen met heel wat vragen zitten.

Wat is ADHD?, Waarom heeft mijn kind ADHD?, Hoe kan ik mijn kind met ADHD helpen?, Is ADHD te behandelen?, Hoe omgaan met ADHD?, Wat als mijn kind ADHD heeft? Hoe kan ik mijn kind helpen?, …

 

Maar ook kinderen en jongeren zelf kunnen met heel wat vragen zitten. “Wat is dit? Waarom doe ik anders? Waarom ben ik anders? Dat is niet eerlijk, waarom ik? Ben ik abnormaal? Zal ik dit mijn hele leven hebben? Pff en nu? Help wat nu? …

 

Wat is ADHD?

=Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder.

 

Dit wil zeggen een aandachts- en/of hyperactiviteitsstoornis. Deze kunnen apart maar ook gecombineerd  aanwezig zijn. Er bestaan dus 3 vormen.

 

3 vormen van ADHD

 

1. Overwegend hyperactive-impulsieve vorm

Hieronder verstaan we een grotere mate van beweeglijkheid, die dagdagelijkse activiteiten kunnen bemoeilijken.
 

 • De meest voorkomende kenmerken

  • Druk

  • Beweeglijk (hyperactief)

  • Ongeremd (impulsief)

  • Je doet eerst iets, dan pas denk je na.

 

 • Mogelijke andere kenmerken:

  • Voornamelijk drukke activiteiten/spelen doen

  • Veel wiebelen en friemelen

  • Veel lawaai maken

  • Veel praten

  • Eerst doen dan denken

  • Onrustig, moeite met rust vinden

 

2. Overwegend onoplettende vorm (ADD)

Hieronder verstaan we een grotere mate van aandachtsproblemen, die dagdagelijkse activiteiten kunnen bemoeilijken. Het moeilijk kunnen opletten, het kunnen concentreren op een bepaalde taak.
 

 • Meest voorkomende kenmerk

  • Moeite met aandacht/concentratie

 

 • Mogelijke andere kenmerken

  • snel afgeleid

  • impulsief

  • meer met dingen rondom hen bezig dan met de taak

  • wegdromen, passief, teruggetrokken

  • een taak niet kunnen afwerken

  • moeite met luisteren

  • moeite met afmaken van huiswerk

  • snel dingen vergeten

  • chaotisch

  • moeite met plannen en organiseren

  • regels en afspraken vergeten

  • beginnen aan een taak is moeilijk

  • moeilijk instructies kunnen volgen

  • Aan een opdracht beginnen zonder na te denken/te lezen

  • Moeite met beurt afwachten

  • Andere niet laten uitpraten/onderbreken

  • Moeite met uiten van gevoelen​​

 

3.Gecombineerde vorm

Daarnaast kan het zijn dat je zowel druk en impulsief bent en moeite hebt met aandacht. Hierbij wordt er gesproken van een gecombineerde vorm. Eén of meerdere kenmerken van beide vormen zijn aanwezig.

 

Wat nu? Hoe ADHD behandelen?

ADHD is blijvend en dus niet volledig te behandelen. Maar aan de hand van voldoende ondersteuning en oefening is er een grote progressie mogelijk.

 

Een ontwikkelingsstoornis kan het jouw en je omgeving soms moeilijk maken. Een ontwikkelingsstoornis kan niet volledig ‘behandeld’ worden,  wel kan jij en je omgeving leren om hier beter mee om te gaan.

 

Allereerst hebben we een gesprek om jouw verwachtingen en de verwachtingen van jouw omgeving in kaart te brengen. Wat brengt je hier, Waarom zou je graag hulp krijgen, Wat vind je wel al gemakkelijk enzovoort. Dit is een persoonlijk gesprek om al een eerste beeld over jou en je omgeving te krijgen. Dit doen we ook aan de hand van een vragenlijst, meetinstrument en/of observaties.

 

Vervolgens is het belangrijk dat de omgeving, kind en jongere weet wat de ontwikkelingsstoornis inhoud, dit heet psycho-educatie. Het kind moet zichzelf leren kennen met zijn sterktes en moeilijkheden. Hiervoor ga ik samen met het kind of jongere (en omgeving) op zoek naar de bij de persoon horende sterktes en moeilijkheden.

 

Hierdoor weet je waarom je bepaalde dingen doet en waarom je sommige dingen moeilijker vindt. Daarnaast leer je ook je sterke kanten kennen en deze inzetten in moeilijkere situaties. Ook leer je hoe je moet omgaan met je minder sterke kanten. Vervolgens leert het kind/jongere zichzelf beter aanvaarden voor wie hij/zij is.

 

Tijdens de therapie focussen we op de mogelijkheden van het kind of de jongere om de moeilijkheden te beperken.

 

Vervolgens geven we in therapie tips en tricks om met moeilijkheden zoals concentratie, beweeglijkheid en impulsiviteit om te gaan. Deze tips en tricks testen we eerst samen uit om deze daarna eventueel toe te passen in je dagelijks leven thuis, op school of in je vrije tijd. Voorbeelden hiervan zijn: manieren om tot rust te komen, manieren om beweeglijkheid te verminderen, werken met een dagschema, manieren om minder snel afgeleid te zijn, et cetera.

Hiermee kan er ook samengewerkt worden met de school, zodat deze tips en trick ook in school geïntegreerd kunnen worden.

 

Daarnaast ga ik ook samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheden te verminderen. We gaan samen op zoek naar de beste methode om je moeilijkheden te verminderen en te sterktes meer tot uiting te laten komen. Ook kunnen we manieren creëren om meer rust en ontspanning te bieden in je dagelijks leven en bij momenten wanneer je het moeilijk hebt.

 

Denk maar aan sensorische aanpassingen, meer structuur, voorspelbaarheid en/of oefening van bepaalde vaardigheden.

 

Samenwerking met school of dergelijke

Tijdens dit hele proces kunnen we ook broers of zussen betrekken. 

Indien gewenst werk ik samen met de school of een andere omgeving om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, de school advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheid bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Hoe kan uw kind met ADHD of ADD geholpen worden?
autisme Therapie

ADHD/ADD - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor jezelf, een familielid of misschien wel je eigen kind? Aarzel dan zeker niet. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat van de patiënt. 

Een eerste afspraak kan ook ter kennismaking, waarna u nog kan kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page