top of page
Spelen met houten speelgoed

DCD

=coördinatieontwikkelingsstoornis

=Developmental Coördination Disorder (coördinatie ontwikkelingsstoornis)

Ouders met kinderen en/of jongeren met DCD kunnen met heel wat vragen zitten.

Wat is DCD? waarom heeft mijn kind DCD? Is DCD te behandelen? Hoe omgaan met DCD? Wat als mijn kind DCD heeft? Hoe kan ik mijn kind helpen? …

 

Maar ook kinderen en jongeren zelf kunnen met heel wat vragen zitten. “Wat is dit? Waarom doe ik anders? Waarom ben ik anders? Dat is niet eerlijk, waarom ik? Ben ik abnormaal? Zal ik dit mijn hele leven hebben? Pff en nu? Help wat nu? …

 

Kinderen-en jongeren met DCD kunnen moeilijkheden ervaren bij dagdagelijkse activiteiten, schoolse vaardigheden en vrije tijd. Hierbij gaat het vaak om problemen met coördinatie, automatisatie van bepaalde vaardigheden en/of visueel-ruimtelijke vaardigheden. Hierbij wil ik dieper ingaan op het woordje ‘vaak’. Elk kind is anders, het wil dus niet zeggen omdat dit bij kinderen met DCD vaak voorkomt, dat dit ook bij elk kind zo is. Elk kind heeft zijn/haar moeilijkheden en mogelijkheden, deze bekijk ik bij elk kind afzonderlijk om zo de begeleiding af te stemmen op het kind.

 

A. Wat is coördinatie
 

Hieronder verstaan we het vlot kunnen uitvoeren van bewegingen/motorische vaardigheden. Dit kan zowel grof motorisch als fijn motorisch zijn. Dit wil zeggen, zowel het uitvoeren van grote als kleine bewegingen en vaardigheden.

 

B. Wat is automatisatie
 

Automatisatie betekent dat alles vanzelf verloopt. Het kind of jongere moet niet meer over de vaardigheid nadenken. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je leerde rijden met de fiets/auto. In het begin was dit heel moeilijk, nu kan je dit vanzelf.

 

C. Wat zijn visueel-ruimtelijke vaardigheden

 

Visuele perceptie en ruimtelijke oriëntatie:

Hieronder verstaan we het kijken zelf en hieraan een betekenis geven. Denk maar aan bijvoorbeeld onderscheiden van vormen, kleuren, richtingen van voorwerpen/figuren. Maar ook de positie inschatten van voorwerpen in de ruimte of tegenover elkaar.

 

Oculomotoriek:

Dit is de beweging van de ogen. De oogmotoriek voldoende snel en vloeiend coördineren. Bij moeilijkheden is een optometrist aangewezen. Bijvoorbeeld overschrijven van bord, evenwicht, ogen niet op het juiste punt kunnen richten,...

 

Het volledige beheerste proces van visueel-ruimtelijke vaardigheden verloopt van kijken, naar plannen naar uitvoeren.

Visuo-motorische integratie

kijken --> plannen --> uitvoeren 

Omdat het leren en verwerken van bovenstaande vaardigheden vaak extra aandacht vraagt kunnen er ook andere bijkomende moeilijkheden optreden zoals:

  • Aandachtsproblemen

  • Problemen met het sociaal-emotioneel welbevinden zoals een negatief zelfbeeld, onzekerheid, faalangstig, moeilijk kunnen omgaan en accepteren van DCD.

  • Orde en nauwkeurigheid

  • Tempo van uitvoering

Hoe kan uw kind met DCD geholpen worden?
autisme Therapie

DCD - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor jezelf, een familielid of misschien wel je eigen kind? Aarzel dan zeker niet. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat van de patiënt. 

Een eerste afspraak kan ook ter kennismaking, waarna u nog kan kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page