top of page
Kind Doen Art Activity

GOGNITIEVE
FUNCTIES

Dit zijn cognitieve processen om ons gedrag, gedachten en gevoelens doelgericht aan te sturen. Deze cognitieve processen worden tijdens alledaagse en schoolse vaardigheden continu gebruikt. Het zijn onze visueel ruimtelijke, denk- en doe vaardigheden.

Executieve functies

Dit zijn belangrijke vaardigheden in het dagelijks leven en leren. Deze worden geprikkeld tijdens de therapie sessies. Indien er bij bepaalde executieve functies in het dagelijks of schoolse leren meer moeilijkheden voordoen kunnen we hier meer specifiek op oefenen.  

 

 • Planning: Het kind kan een plan bedenken om een doel te bereiken.

  • Enkele voorbeelden: plan maken om blokken te bouwen, weten hoe te starten aan een taak.

 • Organisatie: Het kind kan iets ordenen volgens een bepaalde methode.

  • Enkele voorbeelden: op tijd aan huiswerk beginnen, alle nodige materialen mee naar school nemen, geen materialen kwijtspelen, op de juiste pagina schrijven, overzicht kunnen behouden van taken/activiteiten.

 • Timemanagement: Het kind kan inschatten hoeveel tijd er nodig is om een taak te maken en weet hoe hij/zij de tijd kan indelen.  

  • Enkele voorbeelden: hoe lang heb ik nodig om mijn huiswerk te maken, wanneer moet ik beginnen aan mijn huiswerk, wanneer moet ik opstaan om voldoende tijd te hebben, wanneer vindt wat plaats tijdens de dag/week.

 • Metacognitie: Het kind denkt na over zijn/haar eigen handelen.

  • Enkele voorbeelden: nadenken hoe een taak verlopen is, ga je het volgende keer nog zo doen, nadenken wat het probleem kan zijn in een probleemsituatie, hoe kan ik het volgende keer beter doen.

 • Werkgeheugen: Het kind kan informatie onthouden wanneer een taak uitgevoerd wordt.

  • Enkele voorbeelden: volgen van instructies, spelregels volgen, technisch kunnen lezen, afzonderlijke klanken kunnen onthouden om er een woord van te maken, verschillende instructies in 1 keer onthouden

 • Reactie-inhibitie: Het kind denkt na voordat hij/zij iets doet.

  • Enkele voorbeelden: kunnen wachten om het antwoord te geven, je beurt afwachten, kunnen wachten vooraleer je mag gaan spelen, meteen kunnen stoppen bij bewegen als muziek stopt, kunnen stilzitten.

 • Emotieregulatie: Het kind kan zijn emoties reguleren. 

  • Enkele voorbeelden: zenuwen voor een toets kunnen beheersen, speelgoed met andere delen, rustig zijn wanneer je verliest.

 • Volgehouden aandacht: Het kind kan een langere tijd zijn aandacht bij de taak houden.

  • Enkele voorbeelden: een taak kunnen afmaken zonder te stoppen, naar de instructie van de juf blijven luisteren.

 • Taakinitiatie: Het kind kan starten aan een taak waarbij geen uitstel plaatsvindt.

  • Enkele voorbeelden: onmiddellijk starten aan je huiswerk, na de pauze onmiddellijk terug starten met een opdracht, na het spelen onmiddellijk alles opruimen.

 • Cognitieve flexibiliteit: Het kind kan zich snel aanpassen aan veranderde omstandigheden.

  • Enkele voorbeelden: kunnen omgaan met veranderingen in routines/plannen, een andere aanpak moet proberen als iets niet lukt, iets vanuit een ander standpunt bekijken, vlot aanpassen aan nieuwe situaties/personen, shiften van spelen naar opruimen.

 • Doelgericht gedrag: Het kind kan zelf doelen stellen en hiernaar handelen.

Wat verstaan we onder cognitieve functies?
autisme Therapie

Cognitieve functies - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page