top of page
Hulp bij koken

ZELFREDZAAMHEID & ADL

VOLWASSENEN

Onder ADL verstaan we ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’. De mate van zelfstandigheid op vlak van zelfredzaamheid.

Onder ADL verstaan we ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’. De mate van zelfstandigheid op vlak van zelfredzaamheid.

 

Problemen bij ADL kan zorgen voor een dagelijkse problematiek. Hierdoor kan het zijn dat je minder mobiel bent, minder zelfstandig bent meer hulp nodig hebt. Dit kan leiden tot frustraties en een invloed hebben op het welbevinden.

 

We gaan samen met jou op zoek waar de moeilijkheid zich situeert en waar we mogelijke bijsturen kunnen verrichten aan de hand van ADL-training. Daarnaast kan ik ook advies geven omtrent mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen om de activiteit vlotter en op een aangepaste manier te kunnen uitvoeren.

 

Denk maar aan moeilijkheden zoals, wassen, aan-en uitkleden, eten en drinken, naar het toilet gaan, koken, auto rijden, uitvoeren van hobby’s enzovoort.

 

Er bestaan reeds heel wat ADL hulpmiddelen zoals aangepast bestek, extra leuning, handgreep, aangepast bestek, rollator, scooter, woningaanpassingen enzovoort.

 

Indien we geen bestaand geschikt hulpmiddel voor jou kunnen vinden, gaan we samen met jou aan de slag in het maken van een individueel aangepast hulpmiddel aan de hand van 3D printing.

 

Wij streven namelijk naar een zo optimale zelfstandigheid voor elke persoon.

Wat verstaan we onder zelfredzaamheid en ADL?
Therapy Ball

ADL - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor jezelf of een familielid? Aarzel dan zeker niet. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page