Kinderen die Voetbal spelen

VRIJETIJDS-

VAARDIGHEDEN

KINDEREN

Het kunnen plannen en uitvoeren van vrije tijdsactiviteiten, alsook het kunnen invullen van de vrije tijd thuis. Het verplaatsen van en naar de vrije tijds activiteiten.

Voorbeelden:

  • Uitvoeren van vrije tijdsactiviteiten

  • Kunnen vinden van een vrije tijd aansluitend bij de interesses en mogelijkheden.

  • Plannen en organiseren van vrije tijd

  • Zelfstandig vervoer (bus, te voet, fiets,..)

Hoe gaan we te werk?

Tijdens therapie kijken we eerst welke doelstelling het kind of jongere heeft.

We kunnen samen op zoek gaan naar een gepaste vrije tijdsinvulling voor het kind of jongere. Dit kan gaan van creatief spel- tot sportactiviteiten. Daarnaast kunnen we ook op zoek gaan naar een aangepaste sport, ‘G-sport’.

 

We kunnen samen een bepaalde activiteit aanleren en oefenen. Dit kan in de praktijk, thuis of op de locatie van de activiteit. We kunnen samen zoeken naar aanpassingen en/of hulpmiddelen om de vrije tijdsactiviteit te kunnen uitvoeren of beter te kunnen uitvoeren.

 

Daarnaast kunnen we ook vrijetijdsmomenten samen leren invullen, wat kan ik doen tijdens vrije momenten thuis, hoe ga ik om met vrije momenten, hoe plan ik mijn vrije tijd,..

 

Het kan ook zijn dat het kind- of jongere moeite heeft met verplaatsing tot de vrije tijdsactiviteit. Dit traject kunnen we samen inoefenen, hulpmiddelen zoeken om dit traject zelfstandig te kunnen afleggen of vervoer zoeken om hier te geraken. 

Wat verstaan we onder vrijetijdsvaardigheden? 
autisme Therapie

Vrijetijdsvaardigheden  - Samen ertegenaan 

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.