top of page
Kinderen die Voetbal spelen

VRIJETIJDS-

VAARDIGHEDEN

KINDEREN

Het kunnen plannen en uitvoeren van vrije tijdsactiviteiten, alsook het kunnen invullen van de vrije tijd thuis. Het verplaatsen van en naar de vrije tijds activiteiten.

Voorbeelden:

  • Uitvoeren van vrije tijdsactiviteiten

  • Kunnen vinden van een vrije tijd aansluitend bij de interesses en mogelijkheden.

  • Plannen en organiseren van vrije tijd

  • Zelfstandig vervoer (bus, te voet, fiets,..)

Hoe gaan we te werk?

Tijdens therapie kijken we eerst welke doelstelling het kind of jongere heeft.

We kunnen samen op zoek gaan naar een gepaste vrije tijdsinvulling voor het kind of jongere. Dit kan gaan van creatief spel- tot sportactiviteiten. Daarnaast kunnen we ook op zoek gaan naar een aangepaste sport, ‘G-sport’.

 

We kunnen samen een bepaalde activiteit aanleren en oefenen. Dit kan in de thuis of op de locatie van de activiteit. We kunnen samen zoeken naar aanpassingen en/of hulpmiddelen om de vrije tijdsactiviteit te kunnen uitvoeren of beter te kunnen uitvoeren.

 

Daarnaast kunnen we ook vrijetijdsmomenten samen leren invullen, wat kan ik doen tijdens vrije momenten thuis, hoe ga ik om met vrije momenten, hoe plan ik mijn vrije tijd in,..

 

Het kan ook zijn dat het kind- of jongere moeite heeft met verplaatsing tot de vrije tijdsactiviteit. Dit traject kunnen we samen inoefenen, hulpmiddelen zoeken om dit traject zelfstandig te kunnen afleggen of vervoer zoeken om hier te geraken. 

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Indien gewenst werk ik samen met de school, andere therapeuten of dergelijke om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheden bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Wat verstaan we onder vrijetijdsvaardigheden? 
autisme Therapie

Vrijetijdsvaardigheden - Samen ertegenaan 

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page