top of page
Brain Illustratie

VOORSPELLENDE
BREIN

Volgens Vermeulen Peter. 

Voordat er prikkels opgepikt worden door de zintuigen gaat het brein al voorspellen wat de input van de zintuigen zal zijn. Het brein vraagt de zintuigen niet om informatie of input maar om feedback op de informatie die het al heeft over de wereld. Het brein gebruikt de zintuigen om zijn eigen voorspellingen over de wereld te checken. 

Het voorspellende brein 

Voorspelling -->                      checken van de voorspelling       -->              prikkel

in de hersenen van de

zintuiglijke input op basis

van je eigen model

van de wereld.

Voorspelling juist: er gebeurt niets, het brein kan rustig blijven.

Model van de wereld klopt.

 

Voorspelling niet juist: brein schiet in actie. Model van de wereld klopt niet = voorspellingsfout.

 1. Model updaten zodat het beter aansluit bij de wereld.

 2. In actie schieten om de wereld aan te passen aan de verwachting.

 

-->brein verwerkt wat afwijkt van de prikkels dat het voorspelt had, de voorspellingsfouten (niet de prikkels zelf).

Wat je voorspelt hangt af van:

 1. Context (wie context gevoelig is = heel moeilijk)

 2. Jou model van de wereld (wie niet vertrouwt op eigen model= heel moeilijk)

 

Hoeveel aandacht je brein geeft aan een voorspellingsfout hangt af van:

 1. De verwachte zekerheid of onzekerheid over de zintuigelijke input.

 2. De verwachte zekerheid van het eigen model.

 

 1. Hypersensitief: wanneer de drempelwaarden bij iemand lager liggen. Bv persoon hoort geluid dat andere mensen niet horen.

 2. Hyposensitief: wanneer de drempelwaarden bij iemand hoger liggen. Bv geluid moet sterker zijn om waargenomen te worden.

 3. Reactiviteit: verwijst naar de reacties van de persoon op een prikkel. Het gaat daarbij om gedragsmatige reacties (de oren afschermen voor geluid) als emotionele reacties (angst, stress, afkeer,..).

  • Hyper: (te) fel reageren

  • Hypo: (te) weinig reageren

 4. Stimmen: Bij stimming zal iemand een handeling herhalen die een bepaalde zintuigelijke gewaarwording uitlokt. Bv heen en weer wiegen.= voorspellend, geeft rust. Indien het geen schade veroorzaakt is het dus oké.

 

geen verband tussen sensitiviteit en reactiviteit.

-->sommige zijn niet gevoeliger, reageren er wel sterker op

-->bij sommige reageert limbisch systeem sterker op een onaangename prikkel

-->sommige kunnen moeilijk wennen aan prikkels (voorspelbaarheid)

-->zintuigelijke prikkels die we zelf voorbrengen zorgen voor minder hersenactiviteit want voorspelbaar

 

Wat zorgt voor te specifieke modellen van de wereld en dus meer voorspellingsfouten

 1. Contextgevoelig zijn (=contexten gebruiken, geleerde toepassen in andere context,..)

 2. Niet vertrouwen op het eigen model

 3. Zintuigelijke input te ernstig nemen

 4. Te veel aandacht geven aan voorspellingsfouten

 

Het niet kunnen afstemmen van de zintuigelijke verwachtingen en de zintuigelijke input = sensorische overbelasting.

 

Gevolg: vicieuze cirkel

-->Onzekerheid -->te veel gewicht aan voorspellingsfouten -->te specifieke modellen -->veel voorspellingsfouten -->zintuigelijke overbelasting -->stress/angst -->…

Wat speelt een grote rol bij sensorische overbelasting?

 1. Angst, stress, onzekerheid (= limbisch systeem)

 

Bij sensorische overbelasting richten op:

 1. Voorspellingsfouten (en niet de prikkels)

 2. De aandacht dat het brein geeft aan de balans tussen verwachte en effectieve input verkleinen (zintuigelijke contexten verhelderen)

 3. Angst, stress, onzekerheid aanpakken

 4. Een goed gevoel vergroten (activiteiten binnen onze interesses, voorkeur)

 5. Flowactiviteiten (je bent in een flow als je zo volledig opgaat in een activiteit dat je de tijd en al de rest uit het oog verliest.

 6. relaxte omgeving vergroten, ontspannen sfeer

 7. Controle geven 

 8. Positieve verwachting uitlokken (positief denken), zelfvertrouwen en optimisme

 

Het verkrijgen van een virtueuze cirekel:

 

… -->rust en ontspanning--> zekerheid -->weinig gewicht aan voorspellingsfouten -->model verandert niet -_>weinig voorspellingsfouten -->geen zintuiglijke overbelasting -->…

Wil je graag meer weten over jou voorspellende brein? Wil je graag eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met me op.

Samenwerking het gele gezin, de school, andere therapeuten of dergelijke

Tijdens dit hele proces kunnen we ook broers, zussen of het hele gezin betrekken. Indien gewenst werk ik samen met de school of een andere omgeving om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, de school advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheid bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

autisme Therapie

Voorspellende brein - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page