Gelukkige kinderen

SENSORIEK

 KINDEREN 

Zintuigelijke waarneming, ontdekking, beleving en ontwikkeling waarbij er een balans plaatsvindt tussen over- en onder prikkeling.

Voorbeelden:

 • Prikkelverwerkingsproblemen

 • Hoog sensitiviteit

 • Onder prikkeling

 • ADHD

 • autisme

 • Samen manier zoeken om tot rust te komen

 • Samen manieren zoeken om tot ontdekking te komen

 • Slaap- en rust problemen

 • ..

Met onze zintuigen nemen we heel wat prikkels waar in het dagelijks leven. We voelen, zien, horen, proeven en ruiken veel. Daarnaast hebben ook het proprioceptief en het vestibulair systeem een grote invloed op ons zintuigelijke systeem.

 

Proprioceptie= Het kunnen waarnemen van de positie van ons eigen lichaam of lichaamsdelen.

Vestibulair systeem= Dit is ons evenwichtsorgaan.

 

In heel wat activiteiten van ons dagelijks leven moeten we de positie van ons lichaam kennen en ons evenwicht kunnen behouden. Denk maar aan het innemen van een bepaalde houding, het veranderen en behouden van een houding. Bijvoorbeeld zitten, fietsen, lopen, spelen enzovoort.

 

Onze zenuwbanen geleiden deze prikkels naar de hersenen waar deze dan verwerkt worden. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen echter moeilijkheden ervaren in het verwerken van al deze prikkels. De prikkels kunnen verkeerd worden gevoeld, gereguleerd en geïnterpreteerd worden. Prikkels zijn continu en overal aanwezig. Dit kan leiden tot over- of onder prikkeling.

Overprikkeling: De binnengekomen prikkels niet meer kunnen filteren, moeite met het verwerken en tot rust komen.

Slechts enkele voorbeelden:

 • Overgevoelig bij aanraking, lawaai, licht, geuren, andere mensen

 • Constant in beweging, komt in andere hun ‘ruimte’

 • Frequente of lange woedeaanvallen

 • Moeite met slapen

 • Snel afgeleid

 • Ongeduldig

 • Zoekt beweging

 • Agressief

 • Weinig oogcontact

 • Woedeaanvallen

 • Stress

 • Terugtrekken

 • Graag alleen willen zijn

 • Impulsief

 • Huilen/verdrietig

 • Weglopen

 • Niet kunnen concentreren

 • Moeite met te veel informatie tegelijk

 • Moeilijk met naar bord kijken

 • Moeite met drukke omgeving/ruimtes

 • Niet tegen veel lawaai kunnen

 • Druk

 • Steeds opzoek naar nieuwe dingen en beweging

 • Constant anderen mensen en dingen aanraken

Onder prikkeling: De aanwezig prikkels komen niet binnen, moeite met tot actie komen.

Slechts enkele voorbeelden:

 • Moeite met slapen

 • Moeite met toiletgebeuren

 • Onhandig, zwakke motorische vaardigheden

 • Is zich niet bewust van pijn en/of andere mensen

 • Onleesbaar handschrift

 • Lijkt geen plezier te hebben

 • Te rustig zijn

 • Weinig/geen initiatief

 • Informatie dringt niet door

 • Sloom/slaperig/te ontspannen

 • Weinig mimiek/lichaamstaal

 • Vertraagt of niet reageren

 • Verwondingen niet voelen

 • Tegen dingen/mensen lopen en niet voelen

 • Stoot zich veel

 • Mist nodige informatie

 • Vraagt niet om extra uitleg

→ We gaan samen op zoek vanwaar deze over- of onder prikkeling komt, hoe we het kind tot rust kunnen brengen of hoe het kind net meer kunnen prikkelen.

Wat is hoogsensitief?

 

Hoog= heel veel

Sensitief= gevoelig.

 

Hoogsensitief betekent dus heel gevoelig. Dit betekent dat je fijne voelsprieten hebt waarmee je veel opmerkt en aanvoelt. Je zintuigen waarmee je alles waarneemt krijgen meer aandacht, zoals zien horen, ruiken, aanraken, proeven, bewegen, evenwicht enzovoort. Je gaat bepaalde prikkels dus extra gevoelig waarnemen.

 

Dit kan ervoor zorgen dat er teveel tegelijk op je afkomt, wat vermoeiend kan zijn. Je hebt dan meer tijd en rust nodig om alles wat er gebeurt waar te nemen en te verwerken. Je hebt tijd nodig voor jezelf op een rustige plaats, anders geraak je overprikkeld. Als je overprikkeld bent kan het zijn dat je heftig en dus overgevoelig gaat reageren. Bijvoorbeeld snel huilen, heel boos worden, weglopen.

 

Je gevoelens kunnen heel intens zijn als je hooggevoelig bent. Soms zo intens dat je ze liever niet zou hebben. Maar je gevoelens zijn juist heel nuttig, ze vertellen je wat je nodig hebt en wat je belangrijk vind. Je gevoelens zijn je eigen kompas. Bij ErgoTina leren we om je gevoelens als superkrachten te gebruiken.

 

 

Je kan op verschillende manieren hoogsensitief zijn namelijk. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Ik en mijn lichaam.

 • Voorbeelden: van harde geluiden schrikken, kledij niet kunnen verdragen, smaken sterk waarnemen, haren kammen onaangenaam vinden.

 • Ik, in nieuwe situaties

  • Voorbeelden: tijd nodig om te wennen aan nieuwe gebeurtenissen, veranderingen moeilijk vinden, onverwachte dingen geven je zenuwen, tijd nodig om aan nieuwe mensen te wennen.

 • Ik en mijn gedachten

  • Voorbeelden: veel nadenken, alles perfect willen doen, denken dat niemand je begrijpt, veel piekeren.

 • Ik en mijn gevoelens:

 • Voorbeelden: snel dichtklappen als iemand streng is, verdrietig worden van iemand anders die verdrietig is, bij slapengaan te veel nadenken, intense gevoelens.

 • Ik en mijn intuïtie (mijn aanvoelen, mijn buikgevoel):

 • Voorbeelden: Ik weet wat iemand zal zeggen, ik voel welke sfeer er hangt, vaak voorgevoelens hebben, plots blij voelen en niet weten waarom.

Hoe gaan we te werk?

Allereerst nemen we een sensorisch profiel van het kind en/of de jongere af. Om het profiel zo gedetailleerd mogelijk te kunnen afnemen, doen we dit met voorkeur zowel met de ouder(s) als het kind of de jongere zelf. We maken kennis met het kind of de jongere. Vervolgens bespreken we dit sensorisch profiel.

 

Aan de hand van het sensorisch profiel, de kennismaking en de noden/wensen van het kind of de jongeren bepalen we onze eerste doelstellingen. Elke kind of jongere met sensorische moeilijkheden is anders, dit wil zeggen dat de therapie aangepast wordt aan elk kind of jongere.

 

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan de sensorische prikkelverwerking, hoogsensitiviteit, over- en onderprikkeling, dagplanning, meer voorspelbaarheid, emoties, slaapmoeilijkheden, oefenen van bepaalde vaardigheden, et cetera.

 

Daarnaast ga ik ook samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheden te verminderen. We gaan samen op zoek naar de beste methode om je moeilijkheden te verminderen en te sterktes meer tot uiting te laten komen. Ook kunnen we manieren creëren om meer rust en ontspanning te bieden in je dagelijks leven (thuis, op school, in je vrije tijd) en bij momenten wanneer je het moeilijk hebt.

 

Tijdens dit hele proces kunnen we indien gewenst de omgeving betrekken zoals bijvoorbeeld broers/zussen, school, sportclub, vrienden. Daarnaast evalueren we op regelmatige basis en sturen we bij wanneer nodig. 

Wat verstaan we onder sensoriek?
autisme Therapie

Sensoriek - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.