top of page
Search

Rekenen en beelddenken

Wat is een beelddenker?

Een beelddenker denkt in beelden, plaatjes en filmpjes. Dit wil zeggen dat je een voorkeur hebt voor beelden in de plaats van voor woorden. Het tegenovergestelde van een beelddenker is een taal of woorddenker.

Hieronder concreet uitgelegd. Je hersenen bestaan uit een linker- en rechterhelft. Je linkerhersenhelft verwerkt informatie zoals woorden, cijfers, tijd, plannen, regels en volgorde. Waarnaast je rechterhersenhelft goed is in kleur, ritme, gevoel, dromen, verbeelding en het hebben van een overzicht.


Zoals je waarschijnlijk al kan raden, verwerkt een beelddenker informatie beter met zijn rechterhersenhelft. Wat op zijn beurt wil zeggen dat een beelddenker talige of mondelinge informatie minder vlot kan verwerken. Alle talige informatie moet als het ware eerst omgezet worden in een beeld, wat het kind enorm veel energie kost. Ook zullen kinderen of jongeren het vaak moeilijker hebben bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of schoolse vaardigheden. Denk hierbij maar aan rekenen, lezen, schrijven, klok lezen, plannen van zijn werk, spelling, werkwoordspelling, taal (ook woordbenoemen, zinsontleding, ..), enzovoort.

Rekenen en beelddenken

Het memoriseren van sommetjes is een grote valkuil voor beelddenkers. Beelddenkers hebben een hoge snelheid van denken, met als gevolg dat ze snel kunnen rekenen. Naarmate dat de sommen groter worden, moeten ze meer informatie onthouden, wat het lastiger maakt. Als je aan een beelddenker vraagt hoe ze een sommetje oplossen, zal je merken dat hij soms ‘vreemde’ tussenstappen maakt. Deze ‘vreemde’ tussenstappen zorgen ervoor dat ze hun werkgeheugen continu belasten, wat dus veel energie kost. Het werkgeheugen zou je enkel mogen gebruiken bij grote sommen waarbij je een strategie moet toepassen. Zo gaan ze bijvoorbeeld aanvullen tot 10 of verdubbelen. Hier even een voorbeeld van wat een beelddenker kan doen: 6+7= 6+4+3= 13 of ze kennen de som 6+6 en doen daar nog +1 bij.

Daarom is het van groot belang dat ze de sommen tot 20 en de tafels goed gememoriseerd hebben. Sommen gememoriseerd hebben betekent dat ze geen tussenstappen meer in hun hoofd maken, maar de uitkomst gewoon weten bv: 6+7= 13. Wanneer een beelddenker de uitkomst binnen de 3 seconden zegt, wilt dit niet zeggen dat ze geen tussenstap gemaakt hebben, vraag het hen dus zeker na.


Wat doen als je een beelddenker bent?

Zoals eerder vermeld, kan een beelddenker informatie beter en sneller opslaan aan de hand van beelden, filmpjes of plaatjes. Het lastige is dat in het onderwijs vanaf het eerste leerjaar enorm veel talige informatie meegedeeld wordt en minder beelden, plaatjes of filmpjes zoals in de kleuterklas. Denk maar aan de instructie van de leerkracht, schema’s met pijlen, het onthouden van (spelling- en taal) regels, rekenverhalen enzovoort.


Een beelddenker heeft hierbij nood aan ondersteuning via beelden, kleur, ritme en gevoel om een duidelijk overzicht te krijgen. Ook bewegend leren is enorm gunstig om beide hersenhelften te activeren, wat het leren weer verbetert. Deze ondersteuning kan geboden worden bij heel wat zaken, denk maar aan: spelling, werkwoordspelling, taal (zinsontleding, woordsoorten,..), optellen en aftrekken, rekenverhalen, maaltafels, klok lezen, technisch lezen, begrijpend lezen.


De ergotherapiesessies verlopen telkens op een speelse manier, waar ook op een kindvriendelijke manier uitgelegd wordt wat beelddenken is. Daarnaast zoomen we ook in op de talenten van het kind. Beelddenkers zijn vaak minder zelfzeker geworden, omdat ze merken dat ze sommige dingen minder snel aanleren. De talenten worden dus zeker in de verf gezet.


Wil je graag meer informatie of ondersteuning voor je kind? Neem hier contact op.71 views0 comments
bottom of page