top of page
Search

Moeite met automatiseren van dagelijkse- en schoolse vaardigheden. Wat is een beelddenker?

Updated: Aug 19, 2021

Moeite met automatiseren, aandacht, verwerken van vaardigheden, aandachtig luisteren, stilzitten, hooggevoeligheid, faalangst,.. in het dagelijks en schoolse leven.


Wat is automatiseren? Wat is een beelddenker? Wat als automatiseren niet lukt? Wat als automatiseren moeilijker verloopt? Wat als mijn kind trager leert? Wat als mijn kind moeilijk automatiseert? Wat doen aan faalangst? Wat doen aan hooggevoeligheid?


Een beelddenker denkt in beelden, plaatjes en filmpjes. Je hebt een voorkeur voor beelden in de plaats van voor woorden. Als je geen beelddenker bent, ben je dus een woorddenker.


Kinderen en jongeren die in beelden denken hebben het vaak moeilijker op school en in het dagelijks leven bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en leerstof. Meer bepaald met het automatiseren hiervan. Dit wil zeggen het kunnen uitvoeren zonder er over na te denken, je doet het vanzelf.


Wanneer de juf of meester mondelinge uitleg geeft, moet een beelddenker alle informatie eerste omzetten in beelden. Dit vraagt dus heel wat tijd. Ook blijven ze vaak bij 1 bepaald beeld hangen waarna ze hun eigen verhaal hierrond maken, waardoor ze de verdere uitleg van de juf of meester niet meer gehoord hebben. Hierdoor lijkt het dat het kind aan het dromen is en niet actief aan het luisteren is. Doordat het kind de talige informatie eerst in beelden moet omzetten, mist het kind heel wat informatie, waardoor hij de leerstof of vaardigheid niet opgepikt heeft. Een lange mondelinge uitleg of meervoudige opdrachten zijn dus moeilijk. Een beelddenker vraagt vaak ‘waarom’, ze willen graag weten waarom ze iets moeten leren.


In de kleutertijd

In de kleutertijd heeft een beelddenker het minder moeilijk met leren want alle kleuters zijn beelddenker. In de kleuterschool wordt bij alles ondersteunt met beelden. De juf of meester gebruikt vaker foto’s of pictogrammen. Bij het leren van een ‘trein’ vraagt de juf of meester om het geluid en de beweging hiervan na te doen. Het aanleren van letters gebeurt meestal met behulp van spelletjes, het voelen van de letters, het echt doen. Ook zal een kleuterjuf of meester vaker uitleggen ‘waarom’ iets is, in de lagere school wordt dit minder gedaan en een beelddenker wilt graag weten waarom je dingen moet leren.


In de lagere school

Vanaf het eerste leerjaar moet je stilzitten en luisteren naar de juf of meester. Het ontdekken, rondlopen en doen is veel minder. De juf of meester zal nu meer taaldenken gebruiken, ook worden regels, volgordes, details, luisteren naar belangrijker. De vaardigheden en leerstof krijg je meestal op papier geschreven. Er wordt minder gebruik gemaakt van materiaal dat je echt kan vastnemen zoals puzzels, speelgoed, blokken, spelletjes enzovoort.


Beelddenkers hebben het namelijk moeilijker met dit leersysteem. Het wil niet zeggen dat het kind minder slim is maar het kind heeft een andere manier van aanpak nodig. Leerkrachten zijn namelijk minder opgeleid om les te geven via visuele ondersteuning. Het kind heeft extra ondersteuning nodig om zijn eigen manier van leren te ontdekken en de informatie te verwerken. Hierbij kan je informatie, tips & tricks en oefensessies van een ergotherapeut gebruiken om je hiermee te helpen.


Beelddenker en hooggevoeligheid

Hooggevoelige kinderen krijgen bepaalde prikkels meer, harder, anders binnen. Denk maar aan geluid, licht, aanraking, informatie enzovoort. Bijvoorbeeld geluid dat je dubbel zo hard hoort dan een andere persoon. Dit is al heel vermoeiend en kan leiden tot overprikkeling. Als de hooggevoelige persoon ook nog eens een beelddenker is en dus 32 plaatjes per seconde binnen krijgt, kan dit extra moeilijk zijn om te verwerken. Bij ErgoTina kunnen we aan deze hooggevoeligheid werken alsook aan het omgaan met het beelddenken waardoor het schoolse en dagelijkse leven beter verloopt. Bepaalde vaardigheden automatiseren kan ook bij beelddenkers, maar heeft meer tijd nodig en hiervoor is een andere aanpak nodig dan de meest gebruikte.


(àzie ook blog “help mijn kind is hoogsensitief, mijn kind krijgt plotse driftbuien”)


Beelddenker en faalangst

Een beelddenker voelt zich vaak anders, en krijgt ook vaak te horen dat hij of zij anders is. Dingen op school of thuis verlopen vaak moeilijker, hierdoor kan je faalangst of een laag zelfbeeld krijgen. Bij ErgoTina kunnen we samen aan deze faalangst binnen beelddenken werken.


Beelddenker

Woorddenker

Top-down denken

= Je hebt het totaaloverzicht nodig om iets te begrijpen.


· Moeite met aandacht, luisteren naar mondelinge uitleg. Lijkt dromerig.

· Moeite met plannen en organiseren.

· Moeite met details.

· Maar kan snel het geheel zien.

· Moeite met tijd en heeft tijd nodig om het gehoorde om te zetten in beelden.

· Moeite met stilzitten.

· Verhalen navertellen is moeilijk.

Bottom up denken

= Je krijgt stap voor stap informatie en maakt er dan een geheel van.


· Goed met mondelinge uitleg.

· Gestructureerde manier van plannen en organiseren

· Goed met details.

· Leert dingen stap voor stap, niet onmiddellijk het geheel.

· Kan goed omgaan met tijd.Wat doen? Enkele tips.

- Psyscho-educatie: Belangrijk om als kind eerst te weten waarom je het soms moeilijker hebt dan klasgenoten.

- Geef de dingen op een visuele manier weer. Dit kan je op verschillende manieren doen. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijk een beeld in je hoofd hebt van hetgeen dat je moet kunnen. Je krijgt een totaaloverzicht van alles.

- Leg het waarom uit. Waarom leren we een bepaald iets.

- Leren door dingen te doen en te ervaren

- Tijd duidelijk aanduiden, maak hier goede afspraken rond.

- Om het wiebelen minder opvallend te doen kan je gebruik maken van een wiebelkussen of fidget.

- Vertel verhalen op een creatieve manier, door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen.

- Geef een beelddenker meer tijd. Een beelddenker verwerkt zo een 32 beelden per seconde. Dit kan vermoeiend zijn.

- Hou het zelfvertrouwen van je kind in het oog. Focus ook op de kwaliteiten.

- Zorg voor succeservaringen.

- Zorg voor een moeilijke- vragen doos om je kind zijn vragen te beantwoorden op een geschikt moment.

- Geef enkelvoudige opdrachten.

- Gebruik duidelijke taal: ‘We gaan na de speeltijd knutselen’ en zeg niet ‘we gaan seffens knutselen’.

- Al spelend leren is erg belangrijk.

- Het is belangrijk dat deze methodes op een juiste manier aangebracht worden, ook kan een externe hulpverlener weerstand vanuit het kind verminderen. Voor concrete tips en oefening kan je hier contact opnemen met mij of via tina.boesmans@gmail.com of 0472 57 84 00204 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page