top of page
Search

Mijn kind komt nauwelijks tot spelen en/of communicatie.

Wat is sensopatisch spel en invloed op de ontwikkeling en communicatie.


Kinderen met prikkelverwerkingsproblemen, autisme of hooggevoeligheid kunnen moeilijkheden met spel vertonen:

- “Mijn kind komt nauwelijks tot spelen”.

- “Mijn kind stopt na 2 minuten al met spelen”.

- “Mijn kind is speelgoed heel snel beu”.

- “Mijn kind wilt nooit alleen spelen”.

- “Mijn kind wilt niet samenspelen”.

- “Mijn kind duwt/gooit het speelgoed weg”.

- “Mijn kind komt nauwelijks tot communicatie”.

- “Het spel van mijn kind is altijd hetzelfde”

- …


1. Welke invloed heeft spel op de ontwikkeling?

Kinderen die nauwelijks tot spel komen missen een groot deel van de ontwikkeling. Spel zorgt er namelijk voor dat kinderen zelf kunnen ontdekken en kunnen leren. Spel kan heel gevarieerd zijn, dit kan gaan van grove motoriek naar fijne motoriek, cognitieve spelen, sociale spelen enzovoort. Namelijk spelen met bal, knutselen, kralen rijgen, bouwen, toneeltje spelen enzovoort.

Spel bevat dus heel wat motorische, cognitieve en sensorische eigenschappen. Ook lokt spel betrokkenheid, initiatiefname, receptieve en expressieve taal uit. Deze twee laatste slaan op het begrijpen en zelf gebruiken van taal. Spel bevordert dus ook de communicatieve vaardigheden zoals gebruiken van gebaren, geluiden, woorden, zinnen, lichaamstaal.


Ook sociale imitatie is niet weg te denken tijdens het spelen en leren. Sociale imitatie zet kinderen aan tot spelen en doet ook andere spelen. Zo leren kinderen door andere te zien spelen en leren ze ook andere kinderen bepaalde vaardigheden door dit zelf voor te doen. Het leren delen, beurt leren afwachten en hulp leren vragen zijn hierbij betrokken. Het samenspelen met ouders, volwassenen en andere kinderen is dus erg belangrijk.


Indien je kind geen of weinig interesse toont in spelen mist je kind heel wat bij de leeftijd horende vaardigheden.


2. Meerwaarde van sensopatisch spel

Sensopatisch spel ziet er anders uit dan de meest gekende spelmaterialen. Senso betekent zintuig en patisch betekent beleving. Het gaat dus om een meer zintuigelijke waarneming, ontdekking, beleving en ontwikkeling.


Tijdens sensopatisch spel kunnen 1 of meerdere zintuigen centraal staan. Denk maar aan zien, voelen, ruiken, horen, proeven, evenwicht of lichaamsbesef. De zintuigen kunnen geprikkeld worden of tot rust gebracht worden. Het zet aan tot ontdekken.


Sensopatisch spel heeft een heel rustgevend effect op kinderen. Tijdens het ‘knoeien’ worden emoties en gebeurtenissen verwerkt. Daarnaast oefent het kind ook motorische, cognitieve en sociale vaardigheden. Denk maar aan motorische vaardigheden zoals scheppen, friemelen, schenken, pincetgreep. Denk maar aan cognitieve vaardigheden bij het bouwen met sensorisch materiaal zoals bouwen met magneten, op een spiegel, in kinetisch zand. Sensopatisch spel kan heel open spel zijn, het kind kan namelijk zelf kiezen wat hij of zij ermee doet, het kind is niet verplicht om bepaalde patronen te volgen. Dit zorgt ervoor dat er minder eisen gesteld worden. Kinderen die weinig interesse tonen in spel kunnen hierdoor meet motivatie en zin krijgen in spel. Ook lokt dit heel wat fantasie en sociale vaardigheden uit.


3. Invloed op communicatie

Het is meer dan enkel sensopatisch spel aanbieden, de juiste methode en materiaal is erg belangrijk.


Hoe aanpakken? ImPACT training bij ErgoTina om tot spelen te komen en communicatie van je kind te verbeteren.


Wat is Impact training?

Het is een oudertraining waarbij ouders aangeleerd krijgen hoe ze bij hun kind(eren) meer sociaal en communicatief gedrag kunnen uitlokken.


Voor wie is de Impact training?

Deze is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeilijkheden vertonen door:

- Taalontwikkelingsachterstand

- Moeilijkheden met communicatie bijvoorbeeld vragen van hulp, uiten van emoties,..

- moeilijkheden met wederkerigheid

- weinig initiatief tot communicatie

- weinig gedeeld spelplezier (joint attention)

- moeilijk tot spelen komen

- kind wilt niet samen spelen of met ouder(s) spelen

- beperkte spelvaardigheden vertonen bijvoorbeeld enkel voorwerpen sorteren, op rijtjes leggen,..

- ….


Hoe?

Individuele training , waarbij gecoacht en getraind wordt op maat van je kind.

Zowel theoretische als coaching sessies.

Gemiddeld 12 sessies, 1 uur per sessie.


Voordelen van een ouder-kind training?

- Leren in de natuurlijke omgeving van het kind.

- Veel situaties komen aan bod

- Je kan snel ingrijpen in een nieuwe situatie

- Het hele gezin kan meedoen

- Geschikt voor kinderen binnen verschillende talige en communicatieve niveaus

- Beter behouden van nieuwe vaardigheden


Doel van Impact training?

- Betrokkenheid bevorderen

- Motivatie verhogen

- Initiatief leren nemen

- Taal verder ontwikkelen


Neem hier contact met me op als je meer informatie wenst over hoe je meer spel en communicatie bij en met je kind kan uitlokken.


4. Welk sensopatisch spel kan ik gebruiken?

Sensopatisch spel kan heel breed zijn, er zijn namelijk vele opties mogelijk. Je kan het vaak maken met materialen die je in huis hebt.


Hieronder zie je drie sensorische boxen die ik zelf gemaakt heb als voorbeeld. Daarnaast ook enkele sensorische flesjes. Natuurlijk kan u dit zelf maken in een thema dat uw kind interesseert.


Voorbeeld 1 thema zee: blauwe rijst, voorbeeld fiches, zeester, magnetische chips en magneetstok.Voorbeeld 2 thema piraten: Rode rijst, piraten, boot, zeedieren, schelpje, piratenkist, goudkleurige stenen.


Voorbeeld 3 thema onderwaterdieren: blauwe rijst, opwindbare zeemeermin, friemel dolfijn om in te knijpen, onderwaterdieren, boot, schelpje, kleine zeemeermin.


Voorbeeld 4: Voelbak met mannetjes, schepje en pincet.


Voorbeeld 5: Sensorische flesjes


Nog enkele voorbeelden:

- Spelen met licht

- Spelen met geluid

- Sensopatisch zand

- Voelpanelen

- Magnetisch speelgoed

- Spelen met ijs

- Spelen met scheerschuim

- …


Neem hier contact met me op als je meer informatie wilt rond spelideeën die bij jouw kind passen.


Neem hier contact met me op als je meer informatie wenst over hoe je meer spel en communicatie bij en met je kind kan uitlokken.

163 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page