top of page
Search

Help, mijn kind is hoogsensitief, mijn kind krijgt plotse driftbuien.

Updated: Aug 19, 2021

Het kan zijn dat je kind hoogsensitief is. Wat is hoogsensitiviteit? Hoe kan je hoog sensitiviteit herkennen bij je kind? Wat kan je aan hoogsensitiviteit doen?


Wat is hoog sensitiviteit?

Hoog= heel veel

Sensitief= gevoelig

Hoogsensitief betekent dus heel gevoelig.


Onze zintuigen nemen gedurende de hele dag prikkels waar, we nemen deze op en verwerken deze. Bij hoogsensitieve kinderen komen deze prikkels op een andere manier of meer binnen en worden deze op een andere manier verwerkt.


We nemen namelijk gedurende de hele dag prikkels waar en we dienen deze continu te verwerken. Maar wanneer dit proces anders of moeilijker verloopt kan dit effect hebben op het dagelijks leven thuis, op school, in de vrije tijd,… Je kind is namelijk gevoeliger voor prikkels uit de omgeving of uit het eigen lichaam, de prikkels worden sneller waargenomen en anders verwerkt. Dit kan ervoor zorgen dat er te veel tegelijk op je afkomt en je gevoeliger of heftiger gaat reageren op bepaalde prikkels.


Hoe hoogsensitiviteit herkennen?

Hoogsensitiviteit kan zich uiten op één of meerdere manieren zoals angstiger of lastiger zijn, terugtrekken, verlegen overkomen, moeite met het omgaan- en uiten van emoties, ‘plotse’ crisissen, woedeaanvallen, perfectionistisch zijn, moeilijk omgaan met veranderingen en verassingen, nieuwsgierig zijn en veel vragen stellen, gevoelig voor kledij, gevoelig voor smaken en geuren, gevoelig voor pijn,…


Hoogsensitiviteit is geen stoornis of diagnose, maar een kenmerk. Er is grote progressie mogelijk in het leren omgaan met de hoogsensitiviteit. Zowel je kind zelf als de omgeving van je kind heeft een groot aandeel in het leren omgaan met hoogsensitiviteit.


Wat als je hoogsesitief bent?

Als eerste moet je te weten komen aan wat je kind juist gevoeliger is. Welke prikkels vermijd je kind of welke prikkels zoekt je kind juist op. We hebben namelijk meer dan 5 zintuigen, het is belangrijk om na te gaan welk zintuigelijk systeem of systemen een andere opname en verwerking vertonen. Zo kan het zijn dat je kind gevoeliger is voor geluid, licht, drukte, geuren, smaken, bepaalde aanrakingen. Maar ook kan het zijn dat je kind gevoelig is voor nieuwe situaties en veranderingen of andere dingen. Prikkels zijn er zoveel dat we deze niet allemaal kunnen opsommen.


Het is ook belangrijk dat je kind zelf weet welke de meer dan 5 zintuigen zijn en hoe deze in ons lichaam kunnen binnen komen en verwerkt worden (vanaf lagere school). Ontdek samen met je kind voor welke prikkels hij of zij gevoeliger is en welke prikkels hij/zij leuk vindt. Het is belangrijk om niet enkel te focussen op de moeilijke dingen maar ook op de positieve eigenschappen van je kind, dingen waar je kind goed in is. Dit komt ten goede voor het zelfvertrouwen van je kind. Als je kind wat ouder is kan je ook nagaan wat je kind het liefste wilt leren. Om dit op kindniveau uit te leggen kan je gebruik maken van een spel waarmee je alles visueelondersteunt. Het zien van een bepaalde uitleg kan namelijk duidelijker zijn voor kinderen (speluitleg binnenkort in een nieuwe blog).


Ga na of je kind gevoelig is voor deze prikkels in alle situaties (zowel thuis- als op school) of is dit slechts in bepaalde situaties of op bepaalde plaatsen?


Vervolgens kan je samen op zoek gaan naar mogelijkheden om deze prikkels te verminderen en met deze prikkels om te gaan. Het is belangrijk dat je dit SAMEN met je kind uitzoekt en hem niet zomaar ‘verplichtingen’ oplegt die hij of zij moet doen. Elk kind is namelijk anders, het moet voor je kind aangenaam zijn en werken, je moet niet nadoen wat de ‘meerderheid’ doet. Bij hoogsensitiviteit is het belangrijk om oplossingen op maat SAMEN met je kind uit te proberen.


Kinderen die hoogsensitief zijn vinden het vaak moeilijker om emoties te herkennen, te uiten en hiermee om te gaan. Betrek de emoties om de moeilijkheden van je kind te verhelderen. Hoe voelt je kind zich in bepaalde situaties of op bepaalde momenten. Naargelang hoe oud je kind is, kan je meer of minder gevoelens betrekken. Maak dit visueel aan de hand van foto’s of pictogrammen.


Probeer stap voor stap de signalen van hoogsensitiviteit van je kind te herkennen om een ‘crisis’ te voorkomen. Op welke momenten, in welke situaties, bij welke gedragingen wordt het voor je kind te veel? Wanneer je deze beter herkent kan je sneller inspelen op deze hoogsensitiviteit en kan je een crisismoment vermijden.


Voor de buitenwereld lijkt het moment van ‘blij’ naar ‘crisis’ in slechts enkele seconden te gaan. “Mijn kind kan van het ene op het andere moment plots heel kwaad worden”. Deze ‘plotse driftbui’ is namelijk niet zo plots. Vaak wordt de tussenfase van blij naar een crisis niet opgevangen of niet herkend waardoor dit inderdaad plots lijkt. De gevoelens, spanning, frustratie, gevoeligheid stapelt zich namelijk al langer op bij je kind. Je kind houdt zich vanbinnen langere tijd sterk, waarna een driftbui ontstaat. Voor de buitenwereld lijkt dit dan een plotse driftbui maar je kind is zich al langere tijd sterk aan het houden.


Wat kan ik doen aan hoogsensitiviteit?

- Toon begrip aan je kind maar push niet.

- Prikkels verminderen of vertragen.

- Prikkels voorspelbaar maken.

- Structuur bieden:

o Doorheen de dag

o In nieuwe situaties of veranderingen

o Aan de hand van de ‘geef me de 5’

o Aan de hand van foto’s of pictogrammen

o Maak deze planning SAMEN met je kind.

- Prikkels geleidelijk aan toevoegen die je kind vermijd, niet plots.

- Creëer SAMEN een rustig/leuk plekje waar je kind zich kan terugtrekken:

o Het is belangrijk dat je kind het concept hiervan begrijpt en dit ook zelf als positief

ervaart. Het mag geen straf lijken voor je kind. Je kind moet er juist vruchten van

plukken.

o Het is een plekje dat enkel voor hem/haar is, niet voor broers of zussen.

o Laat je kind zelf mee beslissen hoe dit plekje eruit ziet en wat hier eventueel in ligt.

o Gebruik een time-timer of zandloper om de tijd aan te duiden dat je kind hier mag

inblijven.

o Betrek de gevoelens kaartjes hierbij zodat je kind visueel kan aangeven hoe hij/zij zich

voelt.

o Maar vooral: neem je tijd om deze methode te leren toepassen. Het is een proces van

vallen en opstaan. Het zal niet vanaf dag 1 onmiddellijk lukken.

- Stop-seintje:

o Benoem SAMEN met je kind de signalen van overprikkeling. Zodat je kind deze zelf

leert aanvoelen, herkennen en duidelijk maken aan de omgeving. Dit voorkomt een

crisismoment.

- Ga SAMEN met je kind na, wat ervoor kan zorgen dat hij/zij kan ontspannen bij dit stop-seintje. Enkele voorbeelden:

o Rustig plekje

o Yoga oefeningen

o Wandelen

o Lezen

o Buiten spelen

o Tekenen

o ….

- Schakel professionele hulp in van een ergotherapeut om de signalen te herkennen, te benoemen, ermee om te gaan, de geschikte methode aan te leren en toe te passen. Kinderen die hoogsensitief zijn kunnen namelijk weerstand uiten ten opzichte van de ouders. Dit kan ervoor zorgen dat het moeilijk is om dit proces volledig alleen te doorlopen. Een ergotherapeut kan je hierin ondersteunen, tips geven, je kind aanleren om hiermee om te gaan. Het is ook belangrijk om te weten dat niet elke methode voor elk kind geschikt is. Zorg op maat is erg belangrijk bij hoogsensitiviteit.


Heb je graag meer informatie omtrent de werking van de ergotherapiesessies of maak je graag een afspraak? Neem dan hier contact met me op of via het contactformulier, mail of gsm.


E-mail: tina.boesmans@gmail.com

Gsm: 0472/ 57 84 00


145 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page