top of page
Therapy Ball

VOLWASSENEN

Volwassenen kunnen moeilijkheden ondervinden in hun dagdagelijks leven omwille van een ziekte, aandoening of een letsel. Hierbij kan het gaan om problemen bij wonen, zelfredzaamheid, vrije tijd, werk, rust/slaap. Dit kan gaan om moeilijkheden op fysieke, sensorische, cognitieve of psychociale functioneren.

 

Denk maar aan handelingen zoals wassen, aankleden, boodschappen doen, reizen met openbaar vervoer, uitvoeren van vrije tijdsactiviteit, dag- en weekplanning, moeilijk tot rust komen enzovoort.

 

ErgoTina heeft als doel om het dagelijks functioneren te verbeteren. De beperkingen verminderen en de mogelijkheden vergroten. Zodat jij een zo groot mogelijke zelfstandigheid  en een tevreden gevoel ervaart.

Fijne Woodshop

Kleine bewegingen met de vingers, handen, pols, schouder en ellenboog.

senior Fysiotherapie

Grote bewegingen met hele lichaam. Zoals tonus, houding, kracht, coördinatie, evenwicht, proprioceptie.

pennen

Algemene dagelijkse levensverrichtingen. De mate van zelfstandigheid op vlak van zelfredzaamheid.

Bureau

Organisatie van het dagelijks leven. Invullen en organiseren van je dag- en/of weekplanning.

cooking

Moeilijkheden met schrijven omwille van een ziekte, aandoening of een letsel.

bottom of page