top of page
Kinderen racen

GROVE
MOTORIEK

Hieronder verstaan we het maken van grote bewegingen waarbij het hele lichaam betrokken is

​Voorbeelden:

 • Evenwicht

 • Proprioceptie (Het waarnemen van de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen)

 • Houding (zit, sta en schrijfhouding)

 • Tonus

 • Lichaamsbesef (bij zichzelf en bij anderen)

 • Geen houterige en onhandige bewegingen

 • Bal gooien en vangen

 • Over een balk lopen

 • Fietsen

 • Turnen

 • Zwemmen

 • Hinkelen

 • Dansen

 • Balsporten

 • Speeltijden

 • ...

Hoe gaan we te werk?

Tijdens therapie gaan we meestal taakgericht te werk.  Hierbij wordt de NTT methode (Neuromotor Task Training) gebruikt.

=Een taakgerichte methode waarbij tijdens de behandeling verschillende taken geleerd of verbetert worden. Het beter kunnen uitvoeren van een motorische vaardigheid die voor het kind en zijn omgeving van betekenis zijn in het dagelijks leven.

 

Doel NTT: Het kind kan de geleerde vaardigheden ook toepassen in een andere omgeving of onder andere taakeisen.

 

De keuze van de taak is afhankelijk van:

-De behoefte van het kind en ouders

-De verwachtingen van het kind en ouders

-De mogelijkheden van het kind en ouders

 

De Ergotherapeut kijkt naar:

-De sterke en minder sterke punten bij het uitvoeren van de taak.

-In welke fase en in welke onderliggend proces het probleem ligt.

 

Het kan zijn dat ondanks oefening een bepaalde vaardigheid moeilijk blijft verlopen. Hiervoor ga ik samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheid te verminderen.

 

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Indien gewenst werk ik samen met de school, andere therapeuten of dergelijke om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheden bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Wat verstaan we onder grove motoriek?
autisme Therapie

Grove motoriek - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor je kind, jezelf, een familielid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat. 

Na het eerste intake gesprek kan u nog kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page