top of page
Kind bij Psycholoog

ASS
AUTISME


Ouders met kinderen en/of jongeren met ASS kunnen met heel wat vragen zitten. Wat is autisme? Waarom heeft mijn kind autisme? Is autisme te behandelen? Hoe omgaan met autisme? Wat als mijn kind autisme heeft? Hoe kan ik mijn kind helpen? ,…

= autisme spectrum stoornis.

Ouders met kinderen en/of jongeren met ASS kunnen met heel wat vragen zitten.

Wat is autisme? Waarom heeft mijn kind autisme? Is autisme te behandelen? Hoe omgaan met autisme? Wat als mijn kind autisme heeft? Hoe kan ik mijn kind helpen? ,…

 

Maar ook kinderen en jongeren zelf kunnen met heel wat vragen zitten. “ Wat is dit? Waarom doe ik anders, Waarom ben ik anders, Dat is niet eerlijk, waarom ik? Ben ik abnormaal? Zal ik dit mijn hele leven hebben? Pff en nu? Help wat nu? …

 

Ook kinderen en jongeren met autisme nemen heel wat prikkels waar. Maar deze prikkels worden niet, moeilijk of op een andere manier verwerkt. Hierbij is het niet gemakkelijk om een samenhang tussen de verschillende prikkels te zien en hieraan een betekenis te geven. Bepaalde prikkels worden te weinig of te veel gefilterd of filteren niet de juiste informatie. Hierdoor kan over- of onder prikkeling plaatsvinden, er kan een probleem in de sensorische prikkelverwerking ontstaan.

 

Autisme is bij elke persoon anders. Daarom is het van groot belang om elke persoon als individu te bekijken en de omgeving, verwachtingen en begeleidingen aan de persoon aan te passen.

 

Ook mag er niet vanuit gegaan worden dat een persoon met autisme bepaalde kenmerken vertoont omdat deze het meest gekend zijn. Autisme kan op verschillende manieren tot uiting komen, en deze strijkt niet altijd met het mediabeeld.

 

Hierdoor geef ik slechts enkele moeilijkheden die kunnen voorkomen

 • Moeite met communicatie en assertiviteit

 • Ontwikkelen van sociale relaties

 • Volgen van strikte routines

 • Moeite met inlevingsvermogen

 • Zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen ( zie rubriek sensoriek)

 • Sterke eigen interesses

 • Automatisatieproblemen (=bepaalde vaardigheden minder snel beheersen) 

 • Moeite met overgangen

 • Moeite met plannen

 • Moeite met tijdsbesef

 • Eetproblemen

 • Slaapproblemen

 • ...

 

Hoe gaan we te werk?

Een ontwikkelingsstoornis kan het jouw en je omgeving soms moeilijk maken. Een ontwikkelingsstoornis kan niet volledig ‘behandeld’ worden,  wel kan jij en je omgeving leren om hier beter mee om te gaan.

 

Allereerst nemen we een sensorisch profiel van het kind en/of de jongere af. Om het profiel zo gedetailleerd mogelijk te kunnen afnemen, doen we dit met voorkeur zowel met de ouder(s) als het kind of de jongere zelf. We maken kennis met het kind of de jongere. Vervolgens bespreken we dit sensorisch profiel.

 

Dit sensorisch profiel, de kennismaking en de noden/wensen van het kind of de jongeren bepalen waarop we ons tijdens de eerste sessies zullen focussen. Elke kind/jongere met ASS is anders, dit wil zeggen dat de therapie aangepast wordt aan elk kind/jongere.

 

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

-sensorische prikkelverwerking

-overprikkeling

-onderprikkeling

-dag/week planning

-emoties

-slaapmoeilijkheden

-eetmoeilijkheden

-oefenen van bepaalde vaardigheden

-assertiviteit

-agresie/woedeaanvallen

-autisme in de klas

-autisme voor, tijdens en na school

-communicatie met de school

-...

 

(zie ook rubriek ‘sensoriek’).

 

Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving, kind en jongere weet wat de ontwikkelingsstoornis inhoud, dit heet psycho-educatie. Het kind moet zichzelf leren kennen met zijn sterktes en moeilijkheden. Hiervoor ga ik samen met het kind of jongere (en omgeving) op zoek naar de bij de persoon horende sterktes en moeilijkheden.

 

Hierdoor weet je waarom je bepaalde dingen doet en waarom je sommige dingen moeilijker vind. Daarnaast leer je ook je sterke kanten kennen en deze inzetten in moeilijkere situaties. Ook leer je hoe je moet omgaan met je minder sterke kanten. Vervolgens leert het kind/jongere zichzelf beter aanvaarden voor wie hij/zij is.

 

Tijdens de therapie focussen we op de mogelijkheden van het kind of de jongere om de moeilijkheden te beperken.

 

Ook ga ik samen op zoek naar mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen om de moeilijkheden te verminderen. We gaan samen op zoek naar de beste methode om je moeilijkheden te verminderen en te sterktes meer tot uiting te laten komen. Ook kunnen we manieren creëren om meer rust en ontspanning te bieden in je dagelijks leven en bij momenten wanneer je het moeilijk hebt.

 

Denk maar aan sensorische aanpassingen, meer structuur, voorspelbaarheid en/of oefening van bepaalde vaardigheden.

 

Tijdens dit hele proces kunnen we indien gewenst de omgeving betrekken zoals bijvoorbeeld broers/zussen, school, sportclub, vrienden om eenzelfde manier van werken te hanteren. Daarnaast evalueren we op regelmatige basis en sturen we bij wanneer nodig. 

Samenwerking met school, andere therapeuten of dergelijke

Tijdens dit hele proces kunnen we ook broers of zussen betrekken. 

Indien gewenst werk ik samen met de school of een andere omgeving om onder andere de mogelijkheden en moeilijkheden te bespreken, de school advies te geven om meer leerkansen te bieden, educatie over de moeilijkheid bij het kind, regelmatige opvolging/overleggen, bereikbaar om vragen te stellen enzovoort. Ik vind een goede samenwerking met alle partijen indien gewenst erg belangrijk om optimale leerkansen te creëren voor het kind en het welzijn van het kind te verbeteren. 

Hoe kan uw kind met ASS of autisme geholpen worden?
autisme Therapie

ASS - Samen ertegenaan

Maak een afspraak

Wens jij een afspraak te maken voor jezelf, een familielid of misschien wel je eigen kind? Aarzel dan zeker niet. Samen werken we namelijk een persoonlijke aanpak uit, volledig op maat van de patiënt. 

Een eerste afspraak kan ook ter kennismaking, waarna u nog kan kiezen of u al dan niet verder gaat met de therapie.

bottom of page